عنوان کتابروز نودل
عنوان اصلی کتابCora Cooks Pancit
موضوع اصلی کتابآشپزی
نویسنده و تصویرگردورینا لازو گیلمور
Dorina Lazo Gilmore-Young
مترجممحبوبه نجف‌خانی
ناشرکتاب پرنده
گروه سنیاول تا سوم دبستان
درجهخیلی خوب