عنوان کتابزندگی من، خنده‌های تو
نویسنده جسیکا رید اسلیورسکی
تصویرگرمیکا سانگ
مترجمآناهیتا حضرتی
ناشرپرتقال
گروه سنیاول تا سوم دبستان
درجهخیلی خوب