عنوان کتابزیستگاهی بر فراز ابرها
عنوان اصلی کتابWorld Above the Clouds: A Story of a Himalayan Ecosystem
موضوع اصلی کتابجانوران
نویسندهآن وایتهد نَگدا (Ann Whitehead Nagda)
تصویرگرپل کراتر (Paul Kratter)
مترجمرؤیا رضوانی
ناشرشرکت انتشارات فنی ایران، نشر نردبان
گروه سنیچهارم تا ششم دبستان؛ متوسطه‌ی اول
درجهخیلی خوب