عنوان کتابساچیکو یعنی شادی
نویسندهکیمیکو ساکایی
تصویرگرتومی آرای
مترجمحمیدرضا شاه آبادی
ناشرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
گروه سنیپنجم و ششم دبستان، اول متوسطه
درجهخیلی خوب