عنوان کتابسرزمین پدری
عنوان اصلی کتابBenvenuto
کلمات کلیدی مهاجرت- آرزو- تحصیل
نویسندههانس گئورک نواک
Hans-Georg Noack
مترجمکمال بهروزکیا
ناشرافق
گروه سنیمتوسطه اول و دوم
درجهخوب

داستان خانواده‌ای ایتالیایی است که در جستجوی کار و آینده‌ای بهتر و به امید بازگشت به وطن و ساختن دهکده‌شان روانه‌ی آلمان می‌شوند و در آن کشور با مسائل گوناگونی روبه‌رو می‌شوند که گریبان فرزندان آنها را نیز می‌گیرد.