عنوان کتابسرزمین گوزن شمالی
عنوان اصلی کتابNorthern Refuge - A Story of a Canadian Boreal Forest
موضوع اصلی کتابجانوران
نویسندهآدری فِرَگِلوش (Audrey Fraggalosch)
تصویرگرکریستا فورست (Crista Forest)
مترجمرؤیا رضوانی
ناشرشرکت انتشارات فنی ایران، نشر نردبان
گروه سنیچهارم تا ششم دبستان؛ متوسطه‌ی اول
درجهخیلی خوب