عنوان کتابسرنوشت بلوط پیر
عنوان اصلی کتابLe destin du grand chêne
موضوع اصلی کتابمحیط زیست
نویسندگان و تصویرگرانباب گراهام (Bob Graham)
برنادت گارِتا تانژه (Bernadette Garreta-Tenger)
مترجمابوالقاسم سبطی
ویراستارشهرام رجب‌زاده
ناشرنشر نخستین(کتا‌ب‌های پرستو)
گروه سنیپیش‌دبستان و اول تا سوم دبستان
درجهخیلی خوب