عنوان کتابشاید چیزی زیبا...
عنوان اصلی کتابMaybe something beautiful: how art transformed a neighborhood
موضوع اصلی کتاباستفاده از هنر برای تغییر محله
نویسندهایزابل کمپوی و ترازا هاول، Isabel Campoy and Theresa Howell
تصویرگررافائل لوپز
مترجممیترا نوحی جهرمی
ناشربا فرزندان
گروه سنیسوم تا ششم دبستان
درجهخیلی خوب
توضیحاتاین کتاب، بر اساس یک ماجرای واقعی نوشته شده است.