عنوان کتابشجاع بودن یعنی چی؟
عنوان اصلی کتابI feel brave
موضوع اصلی کتاباحساسات
نویسنده وتصویرگرDorling Kindersley
مترجممریم اسلامی
ناشرپرتقال
گروه سنیپیش دبستان، اول تا سوم دبستان
درجهخیلی خوب