عنوان کتابشناخت خورشید
عنوان اصلی کتابSoleil a petits pas
موضوع اصلی کتابفضا و آسمان شب
نویسندهمیشل میراپون
Michèle Mira Pons
تصویرگرمارک بوتاوان
Marc Boutavant
مترجممهناز عسکری
ناشرنشر آفرینگان
گروه سنیپنجم، ششم و متوسطه اول
درجهخیلی خوب