عنوان کتابصبح بخیر همسایه
نویسندهدیوید کالی
تصویرگرماریا دک
مترجمرضی هیرمندی
ناشرچشمه
گروه سنیپیش تا سوم دبستان
درجهخیلی خوب