عنوان کتابغول مهربان صحرا(دنیای کاکتوسی به نام ساگارو)
عنوان اصلی کتابDesert giant:the world of the saguaro cactus
نویسنده و تصویرگربارابارا باش، Barbara Bash
مترجمنسرین وکیلی، پارسا مهین‌پور
ناشرمبتکران
گروه سنیپنجم تا هفتم
درجهخیلی خوب