عنوان کتابفانوس لین‌یی
عنوان اصلی کتابLin Yi's Lantern
موضوع اصلی کتابقصه‌ها و افسانه‌های چین و ژاپن
نویسندهبراندا ویلیامز
Brenda Williams
تصویرگربنجامین لاکوم
Benjamin Lacombe
مترجمشهاب‌الدین عباسی
ناشرمهاجر
گروه سنیاوّل تا پنجم دبستان
درجهخوب