عنوان کتابفرهنگ تصویری موسیقی
عنوان اصلی کتابPicture Dictionary of Music
موضوع اصلی کتابموسیقی
نویسندهامیلی بومون
Émilie Beaumont
مترجمصابر سعادتی
ناشرشهر قلم
گروه سنیاول تا چهارم دبستان
درجهخیلی خوب