عنوان کتابقاره‌ی یخی
عنوان اصلی کتابIce Continent: A Story of Antarctica
موضوع اصلی کتابجانوران
نویسندهلوئیز اُ. یانگ (Louise O. Young)
تصویرگرلری المور (Larry Elmore)
مترجمرؤیا رضوانی
ناشرشرکت انتشارات فنی ایران، نشر نردبان
گروه سنیچهارم تا ششم دبستان؛ متوسطه‌ی اول
درجهخیلی خوب