عنوان کتابقصه‌هایی از موسیقی
عنوان اصلی کتاب
موضوع اصلی کتابموسیقی
نویسندهگروهی از نویسندگان
مترجمصوفیا محمودی
ناشرنشر چشمه
گروه سنیمتوسطه اول و دوم
درجهخیلی خوب

معرفی کامل‌تر کتاب در سایت هدهد