عنوان کتابلوبان نجاری می‌آموزد
عنوان اصلی کتابLu Ban learns carpentry
موضوع اصلی کتابقصه‌ها و افسانه‌های چین و ژاپن
نویسندهجی هوا
Ji Hua
تصویرگردو داکایی
Du Dakai
مترجممحمد سلامت
ناشرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
گروه سنیچهارم تا ششم دبستان
درجهعالی