عنوان کتابلیان
عنوان اصلی کتابLian
موضوع اصلی کتابقصه‌ها و افسانه‌های چین و ژاپن
نویسنده و تصویرگرچن جینگ هونگ
Chen Jiang Hong
مترجمحمیده موسوی
فخرالدین نجاتی
ناشرنوشته
گروه سنیاوّل تا پنجم دبستان
درجهخوب