عنوان کتابمارسلن
عنوان اصلی کتابMarcelín
موضوع اصلی کتابدوستی
نویسنده و تصویرگرژان ژاک سامپه
Jean-Jacque Sempe
مترجمآفاق حامد هاشمی
ناشرسروش
گروه سنیچهارم تا ششم دبستان
درجهعالی

کلمات کلیدی: بیماری، تفاوت،‌ خجالت،‌ خاطرات

 
معرفی کتاب:

 

«مارسلن کی یو» بچه‌ای مثل بقیه‌ی بچه‌ها بود. با این تفاوت که سر هیچ و پوچ رنگ‌اش سرخ می‌شد. همه بچه‌ها وقتی خجالت می‌کشند یا کار بدی می‌کنند سرخ می‌شوند. اما مارسلن بی‌دلیل سرخ می‌شد. او زیاد احساس بدبختی نمی‌کرد. فقط از خودش می‌پرسید چه وقت و چرا این‌طور سرخ می‌شوم؟ یک روز وقتی به خانه برمی‌گشت صدایی شنید که شبیه عطسه بود. طبقه اول؛ آچی! طبقه دوم؛ آچی! … . در طبقه‌ی چهارم پسر بچه‌ای را دید. او «رنه راتو» همسایه جدیدشان بود. مارسلن پرسید سرما خوردی؟ رنه راتو گفت: نه، فقط بیشتر وقت‌ها بی‌دلیل عطسه می‌کنم.

اما بگو ببینم تو چرا این‌طور رنگ‌ات سرخ شده؟ …