عنوان کتابمامان دیگر سرطان ندارد
نویسنده جنیفر مور-مالینوس
تصویرگرمارتا فابرگا
مترجمهایده کروبی
ناشرفنی ایران(نردبان)
گروه سنیاول تا سوم دبستان
درجهخیلی خوب