عنوان کتابمن توسری خورم
عنوان اصلی کتابI Feel Bullied
موضوع اصلی کتابزورگویی و قلدری
نویسندهجن گرین
Gen Green
مترجمقاسم کریمی
ناشرنشر بنفشه
گروه سنیپیش تا سوم دبستان
درجهخوب