عنوان کتابمن زمین هستم؛ یک سیاره‌ی چند میلیارد ساله
عنوان اصلی کتابEarth! My First 4.54 Billion Years
موضوع اصلی کتابآسمان و فضا
نویسندهاستیسی مک‌آنلتی (Stacey McAnulty)
تصویرگردیوید لیچفیلد (David Litchfield)
مترجمآناهیتا حضرتی
ناشرپرتقال
گروه سنیدوّم تا ششم دبستان
درجهخوب