عنوان کتابمن لئوناردو داوینچی هستم
عنوان اصلی کتابI am Leonardo da Vinchi
نویسندهبرد ملتسر، Brad Meltzer
تصویرگرکریستوفر الیوپولوس
مترجمشبنم حیدری‌پور
ناشرپرتقال
گروه سنیسوم تا ششم
درجهخیلی خوب