عنوان کتابمن ماه هستم؛ بهترین دوست زمین
عنوان اصلی کتابMoon! Earth's Best Friend
موضوع اصلی کتابآسمان و فضا
نویسندهاستیسی مک‌آنلتی (Stacey McAnulty)
تصویرگراستیوی لوئیس (Stevie Lewis)
مترجمآناهیتا حضرتی
ناشرپرتقال
گروه سنیدوّم تا ششم دبستان
درجهخوب