عنوان کتابموسیقی‌( از مجموعه سلام دنیا)
عنوان اصلی کتابMusic(Hello World)
نویسنده , تصویرگرجیل مک‌دونالد، Jill McDonald
مترجمآناهیتا حضرتی
ناشرپرتقال
گروه سنیپیش (دبستان) تا سوم
درجهخیلی خوب