عنوان کتابنگاه کن من آشپزم
عنوان اصلی کتابLook I'm a Cook
موضوع اصلی کتابآشپزی
نویسندههلنه هیلتون
Helene Hilton
مترجمسپیده شهیدی
ناشرافق
گروه سنیاول تا سوم دبستان
درجهخوب