عنوان کتابزندگی در دریا
عنوان اصلی کتابOcean Life
موضوع اصلی کتابجانداران
نویسنده وتصویرگرجیل مک‌دونالد(Jill McDonald)
مترجممحدثه شبیری
ناشرمحراب قلم
گروه سنیدوم تا سوم دبستان
درجهخیلی خوب