عنوان کتابچرا؟
عنوان اصلی کتاب?Why
موضوع اصلی کتابجنگ
نویسنده و تصویرگرنیکولای پوپوف
Nikolay Popov
مترجمبهار اشراق
ناشرمیچکا
گروه سنیاول تا چهارم دبستان
درجهخوب