عنوان کتابچرا امروز غمگینم؟
عنوان اصلی کتابFirst Emotions: I Feel Sad
موضوع اصلی کتاباحساسات
نویسنده و تصویرگرانتشارات دی‌کی
مترجمشروین جوان‌بخت
برگردان به شعرمریم اسلامی
ناشرپرتقال
گروه سنیسه سال تا نُه سال (سوم دبستان)
درجهخیلی خوب