عنوان کتابچیزی بگو
عنوان اصلی کتابSay Something
موضوع اصلی کتابزبان‌ آموزی
نویسنده و تصویرگرپیتر.اچ. رینولدز
Peter.H. Reynolds
مترجمرضی هیرمندی
ناشرپرتقال
گروه سنیپیش تا سوم دبستان
درجهخیلی خوب