عنوان کتابکار و بار: من ورزش را دوست دارم. چه شغل‌های مرتبط با ورزش سراغ داری؟
عنوان اصلی کتابI Like Sports
نویسندهاستیو مارتین Steve Martin
مترجممیترا امیری
ناشرپرتقال
گروه سنیچهارم تا ششم دبستان, متوسطه اول و دوم