عنوان کتابکوه اسرارآمیز و کوکو
موضوع اصلی کتابقصه‌ها و افسانه‌های چین و ژاپن
نویسندگانبئاتریس تاناکا و ان باسمانوا
مترجمانمجید ملکان، هاله واحدی، الهه رضوی
ناشرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
گروه سنیچهارم تا ششم دبستان
درجهعالی