عنوان کتابیک توپ برای همه
عنوان اصلی کتابEin Ball fur alle
نویسندهبریژیت ونینگر، Brigitte Weninger
تصویرگرایو تارلت
مترجمماندانا نارنجی‌ها، حسام سبحان تهرانی
ناشرمیچکا
گروه سنیپیش تا سوم دبستان
درجهخوب