عنوان کتابیک روز اتوبوسی
عنوان اصلی کتابLast Stop on Market Street
نویسندهمت دلاپنیا(Matt de la Peña)
تصویرگرکریستین رابینسون
مترجمنیلوفر امن زاده
ناشرپرتقال
گروه سنیپیش تا سوم دبستان
درجهخیلی خوب