عنوان کتابیک چاه آب برای همه ما: داستان گردش آب در کره زمین( مجموعه صلح با زمین)
عنوان اصلی کتابOne Well: The Story of Water on Earth
موضوع اصلی کتاب آب
نویسندهروشل استراوس
Rochelle Strauss
تصویرگررزماری وودز
Rosemary Woods
مترجممنیژه مغیثی
ناشرمبتکران
گروه سنیچهارم تا ششم دبستان
درجهخیلی خوب