عنوان کتابکودک، سرباز، دریا
نویسنده و تصویرگرژرژفون ویلیه
مترجمدلارا قهرمان
ناشرکانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان
گروه سنیمتوسطه دوم
درجهخیلی خوب