عنوان کتابیک تکه زمین کوچک
نویسندهالیزابت لرد
مترجمپروین علی‌پور
ناشرافق
گروه سنیهشتم و نهم، متوسطه دوم
درجهخوب