اجرای برنامه سنجش برای کودکان در کانون توسط تیم متخصص
برای سنجش این کودکان برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شد. عده‌ای از آنها به مراکز تخصصی ارجاع داده شدند.
اجرای برنامه سنجش برای کودکان در کانون توسط تیم متخصص

حین اجرای فعالیت‌های کتابخوانی، متوجه نیاز برخی از کودکان به آزمون سنجش شدیم ...

ادامه خواندناجرای برنامه سنجش برای کودکان در کانون توسط تیم متخصص

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد