کتابخانه‌‌های عمومی حامی نیازهای خدماتی افراد ناتوان در خواندن مواد چاپی

چکیده کاربرانی که در گروه هدف کتاب‌های گویا قرار دارند، می‌توانند از بین ۹۰۰۰۰ عنوان کتاب گویای موجود در کتابخانه‌های عمومی سوئد برای استفاده انتخاب کنند. حتی کوچک‌ترین شعبه کتابخانه‌ای،…

۰ دیدگاه